Skip to main content

The Cool Trust / Kool trast


I am out every morning, walking through a growing symphony. Every day new voices are added to the most wonderful of musical pieces.
The form is the classic with three movements: fast-slow-fast. The first fast and cheerful movement with the Tits', the Robins' and the Song-larks'  has been replaced by the slow and a bit more contemplative second movement of the Thrushes. Now it is time for the finale furioso; the Warblers enter center stage as the trees are in bud and the insects starts to appear. But not without the thrushes putting up a fight. The garden's unofficial first diva at present, a Songthrush with an impeccable feeling of form and divine improvisational and imitational gifts,  who has been perching unopposed in the highest firtree has now got competition. I never had the chance to see the upstart but I think it was the Marsh Warbler who usually occupies the same part of the garden. And he too is an imitator of note, yes the "Zelig" of the bird world, (you know the Woody Allen-movie about the man without identity who becomes like whoever he is around.) The song of the Marsh Warbler is only imitations. And some of the birds he mimics he shares with the repertoire of the Song Thrush. So a fierce and confused battle of aerial dominance ensued between these master-mimics. But I believe the adrenaline-pumped Song Thrush claimed a temporary victory in the end merited by a slightly greater volume of voice. But soon we'll have more warblers in place who will up the tempo of the singing and drive the more melancholic thrushes into the background. I am still eagerly awaiting some of the gardens big favorites: the Garden Warbler, the Blackcap, the Icterine Warbler.

But the thrushes are a lot of fun because you can pick out the different individuals, especially among the redwings and blackbirds, through their singing. You could probably do it among the Song-thrushes as well but they are so varied and "Zelig-like" so you wonder if they are even themselves sure of who they are...

But this year we have a Blackbird with a really cool jazz-phrase as his own distinctive sound-ID:("Blackbird", by the way in Swedish is "Koltrast", "Coal/Cool-thrush"... and "trast" is pronounced as "trust" in English...)


This phrase appears constantly now in the garden and I have not been able to avoid making it a start of a new song. A real cool and funky jazz-piece. 

And some lyrics (work in progress) for our "King of the Cool":

I am the Cool Thrush           
Oh yeah
Yes I’m the cool, cool, cool thrush
I am the Cool Thrush
Oh yeah
Just trust -
The Cool Trust!

Look at the bird in the sky
Do I toil, do I sigh
Do I worry 'bout my dress-code?
No, I am fine, I am free!
Come and fly with me! 
Who’s the fool here?
I’m the King of the Cool here!

Trust me - I am the King of the Cool! 


Just trust -
The Cool Trust!

To trust in your wing as you swing
- while you sing - is the thing.
It’s a fluffy affair
to find flair in the air.
In a flurry of flight
you flash towards the light,
But you're fine as you are
as your guide is a star!


Yes I'm the Cool thrush!

Lyrics: Anders Nyberg © Peace of Music 2011


I hope to be back with the song in its entirety once our Jazz Singer is done rehearsing...


============================================================


Jag är ute varje morgon och vandrar genom en växande symfoni. Varje dag adderas några stämmor till det underbaraste av musikaliska verk.

Formen är den klassiska tresatsiga: snabb-långsam-snabb. Mesarnas, rödhakens och sånglärkans första snabba och hoppfulla sats har ersatts av trastarnas litet långsammare och eftertänksamma andra sats. Nu är det dags för den snabba finalen; sångarna tar plats på arenan i samma takt som löven spricker ut och insekterna kommer. Men inte utan att trastarna tar strid. Gårdens för tillfället okrönta sångdiva, en sångtrast med osviklig formkänsla, improvisatorisk gudagåva och lekfulla imitationer som suttit ohotad i högsta granens topp fick konkurrens. Jag hann aldrig se uppstickaren men jag tror att det var kärrsångaren som också brukar hålla till i den delen av trädgården. Och även han en imitatör av rang, ja fågelvärldens Zelig, ni vet Woody Allen-filmen om mannen som inte hade någon egen identitet utan tog efter allt och alla han råkade hamna ibland. Kärrsångarens sång är bara imitationer. Och en hel del "gubbar" delar han med sångtrasten. Så där blev det en konkurrens om luftrummet vill jag lova. Men jag tror den adrenalinstinne sångtrasten avgick med en temporär seger i kraft av något större volym i rösten. Men snart har vi ytterligare sångare på plats som kommer att höja tempot i sången och driva de litet mer melankoliska trastarna i bakgrunden. Jag väntar fortfarande på några av gårdens stora favoriter; trädgårdssångaren, svarthättan och härmsångaren.

Men trastarna är roliga därför att det med sången går att plocka ut individerna, speciellt bland rödvingar och koltrastar. Även bland sångtrastar, men de är så variationsrika (och "Selig-lika") så det är ändå svårt att hålla reda på vem som är vem.

Men i år har vi en koltrast som har en riktigt "cool" jazzfras som signum, kolla notexemplet ovan :

Den frasen dyker upp i trädgården ständigt och jag har ju inte kunnat låta bli att höra en hel låt till denna "Cooltrast".

Och texten är på gång för vår "King of Cool", kolla i engelskan ovan:

Hoppas få återkomma med sången i dess helhet när trädgårdens jazzgosse har sjungit färdigt!

Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Det går nog knappt en dag utan att jag tänker i tacksamhet på dig, Åke. Alla minnen som vi delat under årens lopp blir man ju ständigt påmind om genom gamla sånger och sammanhang, människor och miljöer som poppar upp litet här och där, litet nu och då. Häromdagen slogs jag av en lust att hålla ett tacktal till dig för allt du betytt för mig, men antog att det är väl något jag kommer att skjuta upp tills din begravning - om nu inte du kommer att sjunga på min dessförinnan. Men varför vänta till dess, tänkte jag sen? Det är så dags då, nej låt mig få uttrycka detta nu! Och så vaknar jag idag och ser att du fyller 60 år! Detta är mitt tillfälle, att få skriva ett helt oförblommerat tacktal till en underbar människa som nog betytt mer för mig - och för många andra - än någon annan utanför den innersta familjekretsen! Den första gång jag såg dig var den första gång jag hörde dig; i barnkören som repade i kyrkskolan under fröken Gun Anderssons ledning. Och vi fortsatte s

The unfolding tale of a hundred hymns

Wow! The power of setting your intentions...  Last summer I created a folder in my computer, and I had to give it a name. After giving it a quick thought I wrote: "Hundred hymns", in an attempt to be a bit poetic in the small space and time given.  There's a new hymnbook on its way in Sweden and a call has gone out for anyone who wants to contribute with proposals. I thought I ought to send in something before the deadline on New Years and the folder was created for this purpose.  I started to browse thru a life's worth of song creation and did not find much suitable, managed to come up with about 30 songs that I thought could work, after editing them quite substantially.  After that I fell ill in Covid. Little did I realise then how necessary this was for the developments that were to follow. For the first time in my life I had a personal and very tangible experience of life's brevity. And a reminder of the importance of taking every day as a precious gift.  ​ N

Never Ending Peace And Love – Reflections on a first encounter with NEPAL

Part 1 My time in Nepal is drawing to a close. For this time... Impossible to summarise this amazing country, but in short it has been a peak experience. Peak time with peak people in peak country. The nature is unquestionably one of its kind, with both jungle and the highest peaks of this planet within sight. And the people, to a large extent poor, but with a richness of soul and spirit that is overwhelming; generous, kind, humble and proud at the same time. But most amazing has been our way to approach it; walking, talking and singing... I feel that our "Sång & Gång" concept, our "walk & sing" adventures that we now have developed for almost 30 years have found an ultimate form here. We walk into the villages, meeting people eye-level, share a song, and walk out of there with a garland around our necks and a blessing on our foreheads. And a smile in our hearts and a sense of taking part in a real transformative meeting. For both parties. All of this has