Elden

Jag är elden

Jag är den sprakande brasan
livets kraftkälla
mina flammor sträcker sig mot skyn
sprider sin värme och sitt ljus vida omkring

Jag är lätt, jag är stark
jag är snabb, jag är het

Jag är elden

Min funktion är motorns
kraftkällan som driver rörelsen framåt
energicentralen som i sin kompakta form exploderar i kreativa uttryck och expanderar

Jag är elden, din varma vän

När vinterns kyla vill kontrahera
vill dra samman
inte som koncentration utan som kramp
då kommer eldens befriande förlösning som en välsignelse

Jag är elden
din vän i vintermörkret
ditt ljus när vägen inte är synlig framför dig
din kamrat vid de ensamma stunderna med brasans sken som enda muntration

Men se upp:
eldens kraft är enorm
dess bångstyriga glädje måste tyglas
lik en vildfux som för att uträtta ett arbete måste tämjas och beselas

Men när elden är din vän är han din starke dragare
din trofaste kamrat som drar plogen när dina marker ska beredas

Och den tämjda elden blir också din stillhets altare
där ljusen brinner i påskmorgonens stillhets glöd
Då är elden, det brinnande ljuset
Guds egen symbol

Bilden av det stora, starka
den väldiga kraften
vars lilla låga brinner lugnt i ditt hjärta

Vänd dig till den lågan
ty dess dynamik är hela kosmos
Dess ljus bespeglar honom som är ljus
och som yttrade "Varde Ljus!"
i skapelsens gryning


Vårda din eld
din livs kraftkälla och du vårdar ditt kosmiska ursprung

"Bawo Thixo Somandla" en av elds-sångerna från "Kvintessens" sjungen av André Delang:Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea