Berget
En bergstopp sträcker sin snöklädda spira upp i de högsta luftlagren, stolt, trygg, medveten om sin höjd tillika som sina djupa rötter. De djupa rötterna är toppens förutsättning lika självklart som att stenen är tyngre än luften. Ett sådant berg är du, en majestätisk spira som gnistrar av reflektionerna från solljuset, som överblickar det storslagna landskapet runt ikring!

Ingen ärar berget för bergets rötter, få är de som ser den massiva grund som lyfter spiran till sin höjd. Vad är egentligen upp och vad är ned? Vad är högt och vad är lågt?

I ett kosmiskt perspektiv ser saker ofta annorlunda ut jämfört med människans. I ett kosmiskt perspektiv går inte solen upp eller ned. Den lyser evigt.

Öva er att se bortom de mänskliga ögonens värderingar och din blick skall tränga in i bergets djupaste rötter. Öva dig att se skapelsen som den är; en, hel, ovärderlig. Det finns inga nivåer. Det finns inga grader i hans värld som ÄR.

Den mänskliga världen är en skola i att värdera och betygsätta, att skilja gott från ont, hög från låg, rikedom från fattigdom. Vår jordevandring liknar mycket en stensamlares som stoppar varje hittad sten i sitt fack utifrån sin form, färg, konsistens och ursprung. Ett sorterande för att söka få en ordning på den rikedom som annars skulle upplevas kaotisk.

Öppna upp rutorna i ditt stensamlande! Upptäck att livet inte endast innehåller så många fler stenar än dina rutor skulle kunna innehålla utan även så mycket mera än bara stenar! Det är din rädsla som skapat rutorna, rädslan att tappa kontrollen när hela härligheten väller över dig. Rädslan att bli stenad under Skaparens överflöd! Men den rädslan som kontrollen är satt att kontrollera frodas av just kontrollen.

Öva dig, mitt barn i att se verkligheten utan det rutmönster där höger och vänster, låg och hög insorterats under hela ditt livs långa skolgång. När det rutmönstret faller för dina ögon har ditt eget fängelses galler som du så krampaktigt upprätthållit fallit och du kan befriad gå ut i livet och känna doften av blommornas gränslösa väldoft, se horisontens oändlighet och upptäcka människans majestätiska resning.

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea