Skip to main content

Meningen
En våg bryts. Solens sneda strålar skimrar i skummet. En hund springer i vattenbrynet. Där vattnet kysser stranden ligger det spännande landet! Hunden springer i glädje, rullar runt i vågskvalpet, bjäffar litet mot en retfull mås, hämtar en bit drivved.


Vad är hans syfte? Vad är hans motiv? Vad är vågens syfte, dess motiv? Vad är människans?


Varför är vi här, uppkastade på denna strand utan eget val eller förskyllan? Vad är egentligen meningen?


Förstår vågen sin mening? Och ändå rör den sig i sådan skönhet och kraft! Otyglad och otvungen kysser den sin strand och föder nytt liv i mötet. Men förstår den meningen?


Hunden anar vågens mening. Den är till att leka i! Den är till att spola upp fina bitar av drivved att sätt tänderna i! Och hunden gör det gärna och helhjärtat, intensiv i varje rörelse, med öronen fladdrande för vinden, med svansen signalerande sin glädje. Men förstår den sin mening?


Människan anar dess mening. Hunden är hans bäste vän, den trofaste kamraten i nytta som nöje, vännen som aldrig sviker en när andra sviktar; bilden av trofastheten själv.


Människan förstår hundens mening och hon jagar lyckligt i hundens sällskap längs stranden, befriad till lekfullhet, befryndad med djur och natur, full av livslust på stranden, naturens egen lekhage; vågspelet som är ständigt nytt i sin oföränderlighet. Men förstår människan sin mening?


Våga du människa! Lek på din strand just därför att du inte allt förstår!
Ty bortom din förmåga att greppa och fatta lekens vidd finns en ordning så mycket rikare och djupare som havet är djupare än droppen! Vila i det hisnande djupet. Lek oförfärad och trygg i visshet att du är buren av det oändliga mycket större sammanhanget än du kan omfatta och förstå! Lek mitt barn, i den tryggheten! Njut både av vågens taktfasta rytm och dess fullständiga oberäknelighet! Ty där ligger leken, i spelets regler finner du din frihet.


Ge dig hän i din lek fullständigt trygg i att meningen finns där. Bortom havet anar du en annan strand fast din plats är att vara där du är helt och fullt lekandes på din egen strand. Och låt glädjen fullkomnas i dig i vissheten att vattnet i din droppe är det samma vatten som den väldiga oceanens!

Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Det går nog knappt en dag utan att jag tänker i tacksamhet på dig, Åke. Alla minnen som vi delat under årens lopp blir man ju ständigt påmind om genom gamla sånger och sammanhang, människor och miljöer som poppar upp litet här och där, litet nu och då. Häromdagen slogs jag av en lust att hålla ett tacktal till dig för allt du betytt för mig, men antog att det är väl något jag kommer att skjuta upp tills din begravning - om nu inte du kommer att sjunga på min dessförinnan. Men varför vänta till dess, tänkte jag sen? Det är så dags då, nej låt mig få uttrycka detta nu! Och så vaknar jag idag och ser att du fyller 60 år! Detta är mitt tillfälle, att få skriva ett helt oförblommerat tacktal till en underbar människa som nog betytt mer för mig - och för många andra - än någon annan utanför den innersta familjekretsen! Den första gång jag såg dig var den första gång jag hörde dig; i barnkören som repade i kyrkskolan under fröken Gun Anderssons ledning. Och vi fortsatte s

The unfolding tale of a hundred hymns

Wow! The power of setting your intentions...  Last summer I created a folder in my computer, and I had to give it a name. After giving it a quick thought I wrote: "Hundred hymns", in an attempt to be a bit poetic in the small space and time given.  There's a new hymnbook on its way in Sweden and a call has gone out for anyone who wants to contribute with proposals. I thought I ought to send in something before the deadline on New Years and the folder was created for this purpose.  I started to browse thru a life's worth of song creation and did not find much suitable, managed to come up with about 30 songs that I thought could work, after editing them quite substantially.  After that I fell ill in Covid. Little did I realise then how necessary this was for the developments that were to follow. For the first time in my life I had a personal and very tangible experience of life's brevity. And a reminder of the importance of taking every day as a precious gift.  ​ N

Never Ending Peace And Love – Reflections on a first encounter with NEPAL

Part 1 My time in Nepal is drawing to a close. For this time... Impossible to summarise this amazing country, but in short it has been a peak experience. Peak time with peak people in peak country. The nature is unquestionably one of its kind, with both jungle and the highest peaks of this planet within sight. And the people, to a large extent poor, but with a richness of soul and spirit that is overwhelming; generous, kind, humble and proud at the same time. But most amazing has been our way to approach it; walking, talking and singing... I feel that our "Sång & Gång" concept, our "walk & sing" adventures that we now have developed for almost 30 years have found an ultimate form here. We walk into the villages, meeting people eye-level, share a song, and walk out of there with a garland around our necks and a blessing on our foreheads. And a smile in our hearts and a sense of taking part in a real transformative meeting. For both parties. All of this has