Meningen
En våg bryts. Solens sneda strålar skimrar i skummet. En hund springer i vattenbrynet. Där vattnet kysser stranden ligger det spännande landet! Hunden springer i glädje, rullar runt i vågskvalpet, bjäffar litet mot en retfull mås, hämtar en bit drivved.


Vad är hans syfte? Vad är hans motiv? Vad är vågens syfte, dess motiv? Vad är människans?


Varför är vi här, uppkastade på denna strand utan eget val eller förskyllan? Vad är egentligen meningen?


Förstår vågen sin mening? Och ändå rör den sig i sådan skönhet och kraft! Otyglad och otvungen kysser den sin strand och föder nytt liv i mötet. Men förstår den meningen?


Hunden anar vågens mening. Den är till att leka i! Den är till att spola upp fina bitar av drivved att sätt tänderna i! Och hunden gör det gärna och helhjärtat, intensiv i varje rörelse, med öronen fladdrande för vinden, med svansen signalerande sin glädje. Men förstår den sin mening?


Människan anar dess mening. Hunden är hans bäste vän, den trofaste kamraten i nytta som nöje, vännen som aldrig sviker en när andra sviktar; bilden av trofastheten själv.


Människan förstår hundens mening och hon jagar lyckligt i hundens sällskap längs stranden, befriad till lekfullhet, befryndad med djur och natur, full av livslust på stranden, naturens egen lekhage; vågspelet som är ständigt nytt i sin oföränderlighet. Men förstår människan sin mening?


Våga du människa! Lek på din strand just därför att du inte allt förstår!
Ty bortom din förmåga att greppa och fatta lekens vidd finns en ordning så mycket rikare och djupare som havet är djupare än droppen! Vila i det hisnande djupet. Lek oförfärad och trygg i visshet att du är buren av det oändliga mycket större sammanhanget än du kan omfatta och förstå! Lek mitt barn, i den tryggheten! Njut både av vågens taktfasta rytm och dess fullständiga oberäknelighet! Ty där ligger leken, i spelets regler finner du din frihet.


Ge dig hän i din lek fullständigt trygg i att meningen finns där. Bortom havet anar du en annan strand fast din plats är att vara där du är helt och fullt lekandes på din egen strand. Och låt glädjen fullkomnas i dig i vissheten att vattnet i din droppe är det samma vatten som den väldiga oceanens!

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea