Skip to main content

ÖdmjukhetenLyft upp dina helande örter i ljuset!


En av mina gamla texter vars innehåll jag fortfarande behöver lära mig. Därför delar jag den med dig!


Lyft jorden upp mot ljuset!

Vårda din jord, den enda du har!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Jorden är underbar!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Vörda din jord, miraklens mull!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Jorden är underfull!

Jorden är ljusets bästa vän,
Ljuset föraktar inte den,
Jorden är ljusets bästa vän
med en doft av himmelen!


Var skulle väl ljuset vila min vän,
med sina strålar?
Var skulle väl ljuset vila min vän,
om inte i jorden?
Varifrån ska ljuset fägna oss sen,
med sina frukter?
Varifrån skördas välsignelsen,
om inte ur jorden?
Lyft jorden upp mot ljuset!
Vårda din jord, den enda du har!
Lyft jorden upp mot ljuset!
Jorden är underbar!


Lyft upp dina händer, dina öppna kupade händer som bär den mull i vilken dina läkande örter spirar! Lyft upp dem mot ljuset som ett synliggörande av ljusets och jordens vänskap! Din läkande ört är en hel skog där djuren söker sin föda, där människan finner sin ro, där Guds kretslopp ger och tar emot sin värme och sin energi.

Lyft upp dina helande örter i ljuset! Varför förmena läkedom till de behövande, svalka till de utbrända, frukter till de hungriga och törstande? Är det av ödmjukhet som du inte delar med dig?

Den sanna ödmjukheten lyfter dig upp, den falska håller dig fjättrad i ditt eget självförakt. Så lyft upp dina läkande örter i sanning och ödmjukhet och bjud världen att smaka och ju mer du skördar desto mer spirar dina åkrar.

Allt det du ger är givet till dig! Din förmåga att ge är måttet på din förmåga att ta emot, måttet på din vilja att vara redskapet i Guds åker. Spänn med glädje för dina hästar och sätt plogen djupt i jorden! I din åker finns ännu mycken rik mylla som ej fått välsignats av himmelens ljus och regn och frösäden ur din hand.

Att kultiveras i djupet gör din själ gott - vänder fram nya lager i din personlighet - bereder såväl din egen såningsman som skördare meningsfullhet och djup glädje. Och se, plötsligt har den mylla du lyfte upp i dina händer förvandlats till stora, nyplöjda fält över vilka lärkorna jublar tillsammans med vårbäckarnas porlande!

När du upphöjer din jord i det lilla har du upphöjt hela jorden, har du ödmjukt upphöjt dig själv, inte i inlindade fraser och krumbuktande kroppskonster utan din ödmjukhet ligger i att du enkelt och stilla likt Maria säger: Jag är Din ödmjuka tjänarinna, befrukta Du min åker, välsigna Du min frukt.

Lyft upp din mylla i ljuset och ur jorden växer en ljusgestalt fram; ett Kristus-jag, ödmjukheten själv som aldrig förtrampar jorden utan använder dess bilder till att ära sin Skapare.

Ditt sanna jag räds ej doften ev jordens förruttnelse eller dess mörka färg, det vet att där sker undret när jorden inte hindrar blomningens mirakler genom att säga: ”Men jag är väl inte värdig?”

Ditt sanna jag vet att när dina fötter vilar tryggt i jordens mull får dina lungor kraft och dina stämband lyster till att skapa den högsta av sånger.

Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Det går nog knappt en dag utan att jag tänker i tacksamhet på dig, Åke. Alla minnen som vi delat under årens lopp blir man ju ständigt påmind om genom gamla sånger och sammanhang, människor och miljöer som poppar upp litet här och där, litet nu och då. Häromdagen slogs jag av en lust att hålla ett tacktal till dig för allt du betytt för mig, men antog att det är väl något jag kommer att skjuta upp tills din begravning - om nu inte du kommer att sjunga på min dessförinnan. Men varför vänta till dess, tänkte jag sen? Det är så dags då, nej låt mig få uttrycka detta nu! Och så vaknar jag idag och ser att du fyller 60 år! Detta är mitt tillfälle, att få skriva ett helt oförblommerat tacktal till en underbar människa som nog betytt mer för mig - och för många andra - än någon annan utanför den innersta familjekretsen! Den första gång jag såg dig var den första gång jag hörde dig; i barnkören som repade i kyrkskolan under fröken Gun Anderssons ledning. Och vi fortsatte s

The unfolding tale of a hundred hymns

Wow! The power of setting your intentions...  Last summer I created a folder in my computer, and I had to give it a name. After giving it a quick thought I wrote: "Hundred hymns", in an attempt to be a bit poetic in the small space and time given.  There's a new hymnbook on its way in Sweden and a call has gone out for anyone who wants to contribute with proposals. I thought I ought to send in something before the deadline on New Years and the folder was created for this purpose.  I started to browse thru a life's worth of song creation and did not find much suitable, managed to come up with about 30 songs that I thought could work, after editing them quite substantially.  After that I fell ill in Covid. Little did I realise then how necessary this was for the developments that were to follow. For the first time in my life I had a personal and very tangible experience of life's brevity. And a reminder of the importance of taking every day as a precious gift.  ​ N

Never Ending Peace And Love – Reflections on a first encounter with NEPAL

Part 1 My time in Nepal is drawing to a close. For this time... Impossible to summarise this amazing country, but in short it has been a peak experience. Peak time with peak people in peak country. The nature is unquestionably one of its kind, with both jungle and the highest peaks of this planet within sight. And the people, to a large extent poor, but with a richness of soul and spirit that is overwhelming; generous, kind, humble and proud at the same time. But most amazing has been our way to approach it; walking, talking and singing... I feel that our "Sång & Gång" concept, our "walk & sing" adventures that we now have developed for almost 30 years have found an ultimate form here. We walk into the villages, meeting people eye-level, share a song, and walk out of there with a garland around our necks and a blessing on our foreheads. And a smile in our hearts and a sense of taking part in a real transformative meeting. For both parties. All of this has