First day of walking / Första vandringsdagenOur view the first night; the last sunset by the sea until we reach Malmö!But the day started with mass in Nidaros Cathedral. If you look closely, you can spot a priest at the altar and parts of a congregation...

But for me it nevertheless became an "intimate" event of preparation before departure. When I opened the hymnbook it fell open on the page with "Thuma mina - Send me!" I did not even know that this hymn, that I by grace have been instrumental in sharing to the Norwegians, was in their hymnbook...
Outside the Cathedral Peter was waiting, staff in hand!
It is good to have long legs when you walk! Peter and I are viewing the Trondheim-fjord in the evening-light.

Peter is trying out a possible nightnest...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Började i Nidarosdomen med högmässa. Om ni tittar längst fram så ser ni en präst vid altaret och delar av en församling...

Men för mig blev det ändå en "nära" stund av förberedelse inför avfärden. När jag slog upp psalmboken öppnade den sig på sidan med "Thuma mina - Sänd mig!" Jag visste inte ens att denna psalm, som jag fått vara med och förmedla, fanns med i norska psalmboken...


Utanför domen väntade Peter med staven i sin hand. Det är bra med långa ben när man vandrar! Peter och jag betraktar Trondheimsfjorden i kvälls-sol.
Peter provar en möjlig övernattningsplats...
Utsikt första kvällen, den sista solnedgången över havet innan Malmö!

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea