Trondheim


The Choir "Liv laga" in "Vår Frue Kirke" Trondheim
Ragnhild and I create new!

Directly upon arrival in Trondheim I had a meeting with the choir "Liv Laga". We sang together in "Vår Frue Kirke", an open church, a home for the homelss in the middle of central Trondheim. 

They sang walking songs for me and I for them.

When we tried to sing the Irish blessing "May the Road" we had different versions, so I improvised a bit on the piano and Ragnhild, one of the singers was quick to find her own melody, which has sung within me ever since. I goes like this:
(Sounds very Norwegian to me - has anyone heard it before....?) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Kören "Liv laga" i Vår Frue Kirke
Ragnhild och jag skapar nytt!Direkt efter ankomst Trondheim hade jag en liten träff med kören "Liv Laga". Vi sjöng tillsammans i Vår Frue Kirke, en öppen kyrka, ett hem för hemlösa mitt i centrala Trondheim. 

Kören sjöng vandringssånger för mig och jag för dem.

När vi försökte sjunga "Må din väg komma dig till mötes" hade vi litet olika versioner så jag improviserade litet runt på pianot och en av sångerskorna började spontant hitta på en egen melodi, som har sjungit inom mig sen dess. 
(Den låter ju väldigt norsk tycker jag, kanske är det nån som känner igen ett "original"...) 
Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea