The road to Hell?


Today I am having a day of rest. Yesterday I walked alone and let Peter rest, today I am resting. And what did I do on my day of rest?
Well, I went on a promenade... And I came across this sign. I had to turn right, but I must say that this country is heavenly beautiful wherever you go.

I am grateful that my body is responding as it is has been so far. Surely this could be a road to hell with a body who doesn’t want to follow. And there have been alarms in both back and knees lately. Our track profile shows that we are climbing to the summit of our trek during the second week and then there is basically four months of downhill with a small exception of Småland. The fact that due to the snow in the forests we cannot use the small paths but have to stay on the bigger roads means also that we are walking mainly on tarmac. Man has made tarmac but he is not made for tarmac. It gets you. Right in the knee.

So walking during my day off is a good sign.

A sign saying that Hell is nowhere and Heaven is now here!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°En väg till hell.....?

Idag har jag en vilodag. Igår vandrade jag ensam och lät Peter vila, idag är det jag som vilar. Och vad gjorde jag på min vilodag? Jo, jag tog en promenad…  Och kom till den här skylten. Jag fick lov att svänga höger, men jag måste tillstå att det här landet är himmelskt vackert vart man går.

Jag är tacksam över att min kropp svarar an hittills. Det här kunde verkligen bli en helvetes resa om kroppen inte ville följa med. Det har funnits varningstecken i både rygg och knän på sistone. Vår banprofil visar att vi når toppen under andra veckan och sen är det i princip 4 månaders nerförsbacke med ett litet undantag för Småland. Och det faktum att det fortfarande är snö i skogen gör att vi inte kan använda de små stigarna utan vi behöver för det mesta gå på asfalt. Människan har skapat asfalt men hon är inte skapad för asfalt. Det sätter sig i knäna…

Så att jag är ute och vandrar på min lediga dag är väl ett gott tecken. Jag är inte ute och cyklar.
"Hell is nowhere, heaven is now here" 

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea