Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2022

Vad betyder det att vara svensk?

Ska Sverige gå med i NATO? Ytterst sett handlar detta om vilka vi är och vilka vi vill vara. Vad är det att vara svensk? Vad betyder det? Finlands nutidshistoria är trots närheten brödrafolken emellan på många sätt väsensskild från vår. När Finland först 1917 utropade sin självständighet gjordes det under brinnande världskrig och medan Ryssland av bolsjevikerna kastats in i en blodig och totalt omvälvande och uppslukande revolution. Finland hade i över 100 år varit ett förvaltningsområde under det ryska tsardömet där den högsta beslutanderätten tillhört tsaren i Moskva. Medan Ryssland var fullt upptaget med sina interna stridigheter bröt sig Finland ur och utropade självständighet. Och kom undan med det. Nu vill Finland oerhört snabbt, medan Ryssland är militärt uppbundet på en annan front, ta ytterligare steg mot den västliga gemenskapen och ansöka om NATO-medlemskap, i en förhoppning om att historien ska upprepa sig. Ingen i Sverige kan förvånas eller invända. Det moderna Finland, me