Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2011

Luften

Jag är luften ditt livs uppehållare och din andes dräkt Jag är din vän vinden finn den och du har funnit  livets syresättare Vinn den  och du har vunnit glädjens kraft skrattets förutsättning andens boning Vinden blåser vart den vill den kan inte tämjas den kan inte brinna still Den kan bara viska viska om en bättre värld där eldens härd där vattnets källa där jordens mull av vinden blandats i rätta proportioner Vinden är vägens medvandrare vinden ilar snabbt före bakom nästa krök vet hur landet ligger vet var bäckarna rinner till och eldarna brinner Vinden är till för vandraren ger honom vägledning vet vart vägen vänder långt innan vandrarens fot har kännt vägens krökning Var vän med vinden och du har en lustig och vänlig kamrat alltid vid din sida Vänd dig till vinden med dina frågor med din oro, med din tunga börda vinden viskar ditt svar vinden blåser ditt ansikte rent

Elden

Jag är elden Jag är den sprakande brasan livets kraftkälla mina flammor sträcker sig mot skyn sprider sin värme och sitt ljus vida omkring Jag är lätt, jag är stark jag är snabb, jag är het Jag är elden Min funktion är motorns kraftkällan som driver rörelsen framåt energicentralen som i sin kompakta form exploderar i kreativa uttryck och expanderar Jag är elden, din varma vän När vinterns kyla vill kontrahera vill dra samman inte som koncentration utan som kramp då kommer eldens befriande förlösning som en välsignelse Jag är elden din vän i vintermörkret ditt ljus när vägen inte är synlig framför dig din kamrat vid de ensamma stunderna med brasans sken som enda muntration Men se upp: eldens kraft är enorm dess bångstyriga glädje måste tyglas lik en vildfux som för att uträtta ett arbete måste tämjas och beselas Men när elden är din vän är han din starke dragare din trofaste kamrat som drar plogen när dina marker ska beredas Och den tämjda elden bli

Jorden

Jag är jorden Ta emot mina dofter min värme min trygghet - och min skönhet Jorden har blivit föraktad jorden har så länge blivit trampad på ett ställe där dödens krafter har härskat den mull som ska skopas över oss vid livets slut den avskrädeshög dit våra orenligheter förpassas Men jorden är gjord en miraklenas mötesplats jorden är underbar underfull underfyndig Jorden är det fasta räds icke den grund du står på Vandra med stolthet i ditt ursprungs åker härlig är jorden löftesrik och mättad av himmelska dofter levande - titta närmare på jorden! Det är icke den dödens åker du trodde det är precis tvärtom det är där livet spirar det är där kosmos krafter omvandlas reorganiseras ges en ny struktur - men samma gamla härliga liv Evighetens evinnerliga kretslopp har bara en av sina hållpunkter i myllans mörker en station av vila och bekräftelse av eftertanke och ro inför nya uppbrott Snart nog kallar kosmos

Vattnet

Texterna i " Kvintessens " har sitt ursprung i ord jag fick ta emot för några år sen då jag bodde i en liten stuga i Söderås, Rättvik, högst uppe på kraterkanten med en helt makalös utsikt över en ständigt skiftande Siljan och dess blå randberg under en oändlig himmel och ofta gnistrande sol! De fyra elementen fanns även inne i stugan, som hade fyra små rum representerande var sitt element. Vid ett tillfälle, när jag gick in i "hjärtats fyra rum", kom texterna en efter en medan jag gick från rum till rum. På bara några minuter var alla texterna nedskrivna. De förkortades sedan för att reciteras i Kvintessens-konserterna under danspartierna eller kondenserades ytterligare till att bli sångtexter. Men här på bloggen kommer jag nu att publicera alla texterna, precis som de kom utan förkortningar eller redigeringar. Först ut är vattnet: VATTNET Jag är vattnet  det lekande  levande vattnet det smekande bevekande vattnet J