Green interlude


What's happening? All of a sudden I am surrounded by musical garlands from wren and blackcap, the magnolia is in full bloom next to the purple beech and the pines are girded with ivy???
No I am not hallucinating - I have landed as by a miracle in Visby to do "Sång & Gång", "Song and Walk", here on the island of Gotland during their "Churchweek". In the beginning I couldn't take in all the deep verdant green - it came too sudden, it was too much. As a dream of the future you wake up in, but which you inevitably have to leave. But it still can serve as an inspiration for the continuing walk. In a few days time I will be back in the cool beauty of Härjedalen and will walk assiduously towards the approaching spring and its singers (both with and without wings) that I already have gotten a taste of here. Mora and the environmental event is waiting. It will be wonderful with fantastic seminars, concerts and walks. Come into the flow! Come into your own flow by sharing others!
Join the path!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 'Vad är det som händer? Plötsligt är man omgärdad av grannlåt från gärdsmyg och svarthätta, magnoliorna och ramslöken blommar vid blodboken och tallarna är inslagna i murgröna???
Nej jag hallucinerar inte - jag har plötsligt och lustigt landat i Visby för att göra en Sång & Gång här under Gotlands kyrkvecka. I början kunde jag inte ta in allt det gröna - det kom för plötsligt, det var för mycket.  Som en framtidsdröm man vaknar upp i, men som man obönhörligen måste lämna. Men den kan ändå tjäna som en inspiration för den fortsatta vandringen. Om några dar är jag tillbaka i Härjedalens sköna karghet och vandrar oförtrutet vidare mot den annalkande vår och de sångare (både med och utan vingar) som jag redan fått en försmak av här. Mora och vårt miljöevent väntar. Det kommer att bli underbart med fantastiska föreläsningar, konserter och vandringar. Kom med i flödet! Hitta ditt eget flöde genom att ta del av de andras!
Join the path!


Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea