On top of the mountainHad a fantastic day yesterday. Walked longer than any day before. And higher.
Totally still, cloudless, warm. All blue, yellow and white. Apart from a few Norwegian flags flying outside the "hytte" on the first of May.
Reached the summit, the water-divide is passed. Now it will be downhill in principle until Jönköping where we climb up onto the Southern Swedish Highlands...
The mountain showed its most lovable side yesterday. It has got others. 293 years ago a Swedish army retreated over the mountains here nearby. 3000 soldiers never made it through the storm and froze to death on the mountain. The Swedish era as a European superpower ended in a blizzard up on these mountains. But yesterday they embraced a lone Swedish walker with  bliss and beauty.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Swedish soldier from a memorial at the museum of Tydal
Marscherande karolin vid monument i Tydal. 

Hade en fantastisk dag igår. Gick längre än någon dag tidigare. Och högre.
Helt vindstilla, molnfritt, varmt. Blått och gult och vitt. Förutom några norska flaggor som vajade utanför hytterna på första maj.
Höjdpunkten är nådd, vatten-delaren passerad. Nu bär det som sagt nerför i princip till Jönköping där vi ska upp i Sydsvenska höglandet.
Fjället visade sin absolut mest älskvärda sida igår. Den har andra. För 293 år sen retirerade en svensk armé över gränsen här i närheten. 3000 soldater blev kvar i stormen uppe på fjället och hela den svenska stormaktsdrömmen gick upp i snörök. Men i går omfamnade fjällen en ensam svensk vandrare med skönhet och ljuvlighet.

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea