Skip to main content

Något bortom bergen


Nu har jag vandrat över Dan Anderssons blånande berg in i Västerbergslagen, från Dalälvens bäcken till Kolbäcksåns. 

När jag letade blommor att sätta på skolbänken på min barndoms examensdagar var liljekonvalj kung och man var glad och stolt om man hittade den och fick sitta i dess väldoft.

Min senaste vandringsdag mellan Malingarna och Ludvika gick mycket på en gammal banvall och bestod i princip av 33 km liljekonvaljedoft med ackompanjemang av svarthätte-arpeggion. Bägge dessa ljuvliga arter har blivit vanligare sen min barndom. Lägg därtill blånande berg och vattnen som speglar dem där emellan så har du en obetalbar mix. 

Eller är svarthättans och liljekonvaljens växande utbredning kanske snarare ett tecken på en obalans? Sanningen är den att det finns en betydligt större artrikedom uppe i det "egentliga Dalarna", där jag kommer vandrandes ifrån jämfört med vad det finns i Bergslags-Dalarna där jag nu befinner mig. Och varför? Jo, under Bergslagens "storhetstid" som väl kan sägas kulminera någon gång under 1800-talet försvann till slut skogarna. Malm- och träkolshanteringen krävde enormt med virke och skogen skövlades i växande koncentriska cirklar från de olika hyttorna, gruvorna och masugnarna tills ingenting fanns kvar. Och då försvann även många av de arter som levde i skydd av skogens täcke. När skogen sen kom tillbaka misslyckades många av de förlorade arterna att återetablera sig. Och i det moderna skogsbruket har det förblivit så fram till denna dag.   

Dessa trakter av vårt land äger dock fortfarande en otrolig rikedom av naturskönhet och naturtillgångar. I dessa områden, som en gång i tiden var förutsättningen för landets stormaktsställning, är det idag hausse igen med stigande världsmarknadspriser på malm. Nu öppnas åter gamla gruvor och nya prospekteras. Ska det åter ske till priset av förlorad artrikedom?

Det går att sätta ett pris på bergen och de skatter de gömmer och de skogar som täcker dem i takt med att världsmarknadspriser på malm och virke stiger. Men ”det finns något bortom bergen”, och hur värderar vi det? 

Det är där Dan Anderson, och alla andra poeter kommer in. Det här området, så rikt på skatter i form av metaller och underbar natur, är även rikt på poeter. Dan Andersson, Werner Aspenström, Bengt Emil Jonson, Eva Norberg Hagberg för att nämna dem som direkt kommer i åtanke. Och det finns nog ett samband utöver det självklara att vacker natur inspirerar poeter. 

Ett ton malm och kostnaden att få fram den kan värderas av ekonomer och företagsledare. Men hur mycket är en svarthätte-strof värd? Eller en fläkt av liljekonvalj? Finns det några kalkyler på sådant? Hur ska vi kunna sätta rätt pris på dessa tillgångar?

Det är här vi behöver poesin. Och det är här poeterna kliver fram till helhetens och helighetens försvar. De hjälper oss se det större perspektivet. De värderar helheten på ett sätt som folket intuitivt förstår. Och som belöning får de folkets kärlek, om dock ofta postumt. Stenar reses och kulturveckor drar skaror inte till ekonomernas och företagsledarnas minne utan till poeternas.

Mixen av liljekonvaljdoft och svarthättesång vid glittrande vatten och blånande berg är sannerligen obetalbar. Men vi behöver ändå hitta språk och kalkylmodeller som värderar detta och som försöker föra in dessa storheter i ekvationerna. För att få behålla det. Jag har tidigare refererat till Zarembas artikelserie i DN om skogen och jag gör det gärna igen. När ett poetiskt förhållningssätt möter och ifrågasätter rationaliteten i det rationella skogsbruket så händer något. Vi ser tydligt galenskapen i de kortsiktiga och trångsynta ekonomiska modellerna. Och vi står upp, till svarthättesång och liljekonvaljdoft, för en hållbar utveckling och för skönheten i mångfalden.


Vi vandrar fram bland baldersbrå 
och över öppna gärden.
Färden bär mot bergen blå,
ja långt mycket längre än så.
Ty något bortom bergen,
bortom bergens högsta salar
talar om att vägen målet är,
att himlen är här.
Om himlen var ovan där
då kunde vi ej dela dess glädje,
men glädjen som vi bär 
vittnar om att himlen inom är!
Ja, glädjen som vi bär 
vittnar om att himlen inom är!

Vi vandrar genom dagar då
vår levnads skiftande öden
döden själv tycks genomgå
och tiden är svår att förstå.
Men något bortom tiden,
bortom tidens tickande timmar
glimmar från en evighet 
som nuet ser och vet. 
Ja nu är frihetens tid, 
för nuet ger oss frihet från tiden. 
Och hur skulle, käre vän, 
evigheten kunna komma sen?
Ja hur skulle, käre vän, 
evigheten kunna komma sen?


Anders Nyberg


Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Det går nog knappt en dag utan att jag tänker i tacksamhet på dig, Åke. Alla minnen som vi delat under årens lopp blir man ju ständigt påmind om genom gamla sånger och sammanhang, människor och miljöer som poppar upp litet här och där, litet nu och då. Häromdagen slogs jag av en lust att hålla ett tacktal till dig för allt du betytt för mig, men antog att det är väl något jag kommer att skjuta upp tills din begravning - om nu inte du kommer att sjunga på min dessförinnan. Men varför vänta till dess, tänkte jag sen? Det är så dags då, nej låt mig få uttrycka detta nu! Och så vaknar jag idag och ser att du fyller 60 år! Detta är mitt tillfälle, att få skriva ett helt oförblommerat tacktal till en underbar människa som nog betytt mer för mig - och för många andra - än någon annan utanför den innersta familjekretsen! Den första gång jag såg dig var den första gång jag hörde dig; i barnkören som repade i kyrkskolan under fröken Gun Anderssons ledning. Och vi fortsatte s

The unfolding tale of a hundred hymns

Wow! The power of setting your intentions...  Last summer I created a folder in my computer, and I had to give it a name. After giving it a quick thought I wrote: "Hundred hymns", in an attempt to be a bit poetic in the small space and time given.  There's a new hymnbook on its way in Sweden and a call has gone out for anyone who wants to contribute with proposals. I thought I ought to send in something before the deadline on New Years and the folder was created for this purpose.  I started to browse thru a life's worth of song creation and did not find much suitable, managed to come up with about 30 songs that I thought could work, after editing them quite substantially.  After that I fell ill in Covid. Little did I realise then how necessary this was for the developments that were to follow. For the first time in my life I had a personal and very tangible experience of life's brevity. And a reminder of the importance of taking every day as a precious gift.  ​ N

Never Ending Peace And Love – Reflections on a first encounter with NEPAL

Part 1 My time in Nepal is drawing to a close. For this time... Impossible to summarise this amazing country, but in short it has been a peak experience. Peak time with peak people in peak country. The nature is unquestionably one of its kind, with both jungle and the highest peaks of this planet within sight. And the people, to a large extent poor, but with a richness of soul and spirit that is overwhelming; generous, kind, humble and proud at the same time. But most amazing has been our way to approach it; walking, talking and singing... I feel that our "Sång & Gång" concept, our "walk & sing" adventures that we now have developed for almost 30 years have found an ultimate form here. We walk into the villages, meeting people eye-level, share a song, and walk out of there with a garland around our necks and a blessing on our foreheads. And a smile in our hearts and a sense of taking part in a real transformative meeting. For both parties. All of this has