Skip to main content

Våga språnget! / Dare the jump!

Bron över Motala ström / The bridge over Motala stream.


Video!

Våga språnget!

Även om du inte kan lita helt på att vingarna bär.
Andmamman finns där och lockar och pockar.
VÅGA SPRÅNGET!
Andra har gått före dig. Några kommer efter dig. Men nu måste du göra det själv.
Du måste våga hoppas.
Du behöver inte hoppa så mycket som hoppas.

En passiv sats. Bli hoppad.
En aktiv ansats och så släppa taget.
Och lita på att du landar mjukt. Återbördad till gemenskapen. I ditt bästa element.

En dag kommer du att flyga snabbt och högt. En dag kommer dina dun att ersättas av snabba, starka skimrande vingar. Men först måste du pröva vingarna. Innan de finns. För att de ska växa ut och bli det de är ämnade till. Det är just din vilja som gör att de växer sig starka och vackra.

Innan du kan lyfta mot ljusnande skyar behöver du dock öva landningsteknik. Bli trygg i att du alltid landar med fötterna före. Att allt ordnar sig.

Var det av illvilja som din mor först ledde dig upp på denna utsatta plats och sen lämnade dig?
Nej, det var av kärlek. Du ser det inte nu men kommer att förstå det den dagen du flyger högt och ser hela landskapet under dig. Men för att komma dit behöver du ta första steget. Det svåraste. Det över kanten. Ut i avgrunden. Ut i ett element som du inte prövat förr. Men som du en dag kommer att bli en mästare i.

Luften.

Andens element.

Där är du fri. Där är du suverän. Där är du den heliga anden, medveten om din egen skönhet och förmåga och ett med hela Skapelsen.

Men nu står du på kanten och darrar. Du kan inte ana din skönhet eller förmåga. Du kan inte förstå varför du måste göra detta. Det enda som skulle kunna vara värre än att hoppa är att bli lämnad ensam kvar på betongkanten.

Hoppa!

Du kan göra det.
Du måste göra det.
Du kommer att göra det!

Hoppa!
Hoppa!

°°°°°°°°°°°°


Dare the jump!

Even if you cant trust fully that the wings will carry you.
Mother duck will be there, calling and begging.
Dare the jump!
Others have done it before you. Some will come after you. But you have to do it yourself.
You have to dare to hope. 
You don't need to hop as much as to hope.
Let go and trust that you will land softly. Return to the brood. And into your best element. 

One day you will fly high and fast. One day your down will be exchanged for fast, strong and shimmering wings. But you have to try your wings first. Before they are there. In order for them to grow out and become what they are supposed to be. It is in fact your will that makes them grow strong and beautiful.

But before you can rise towards the light skies you need to practice your landings. Trust that you will always land on your feet.  Everything will be OK. 

Was it due to ill will that your mother lead you up to this precarious place and then deserted you? No, it was out of love. You can't see it now but will understand it the day you fly high and can see the whole landscape underneath you. But in order to get there you have to take the first step. The hardest. The one over the edge. Out into the abyss. Out into an element that you have not tried previously. But that you one day will become a master of. 

The air.

There you will be free! There you are sovereign! There you are in your spirit, aware of your own beauty and ability and your Oneness with all of Creation. 

But now your are on the edge, trembling. You cannot perceive your beauty or your abilities. You cannot understand why you have to do this. The only thing that you can imagine would be harder then jumping is to be left alone on the concrete ledge. 

Jump!

You can do it!
You have to do it!
You will do it!
  
Jump!
Jump!


Comments

Popular posts from this blog

Åke Edvinsson, 60 år

Det går nog knappt en dag utan att jag tänker i tacksamhet på dig, Åke. Alla minnen som vi delat under årens lopp blir man ju ständigt påmind om genom gamla sånger och sammanhang, människor och miljöer som poppar upp litet här och där, litet nu och då. Häromdagen slogs jag av en lust att hålla ett tacktal till dig för allt du betytt för mig, men antog att det är väl något jag kommer att skjuta upp tills din begravning - om nu inte du kommer att sjunga på min dessförinnan. Men varför vänta till dess, tänkte jag sen? Det är så dags då, nej låt mig få uttrycka detta nu! Och så vaknar jag idag och ser att du fyller 60 år! Detta är mitt tillfälle, att få skriva ett helt oförblommerat tacktal till en underbar människa som nog betytt mer för mig - och för många andra - än någon annan utanför den innersta familjekretsen! Den första gång jag såg dig var den första gång jag hörde dig; i barnkören som repade i kyrkskolan under fröken Gun Anderssons ledning. Och vi fortsatte s

The unfolding tale of a hundred hymns

Wow! The power of setting your intentions...  Last summer I created a folder in my computer, and I had to give it a name. After giving it a quick thought I wrote: "Hundred hymns", in an attempt to be a bit poetic in the small space and time given.  There's a new hymnbook on its way in Sweden and a call has gone out for anyone who wants to contribute with proposals. I thought I ought to send in something before the deadline on New Years and the folder was created for this purpose.  I started to browse thru a life's worth of song creation and did not find much suitable, managed to come up with about 30 songs that I thought could work, after editing them quite substantially.  After that I fell ill in Covid. Little did I realise then how necessary this was for the developments that were to follow. For the first time in my life I had a personal and very tangible experience of life's brevity. And a reminder of the importance of taking every day as a precious gift.  ​ N

Never Ending Peace And Love – Reflections on a first encounter with NEPAL

Part 1 My time in Nepal is drawing to a close. For this time... Impossible to summarise this amazing country, but in short it has been a peak experience. Peak time with peak people in peak country. The nature is unquestionably one of its kind, with both jungle and the highest peaks of this planet within sight. And the people, to a large extent poor, but with a richness of soul and spirit that is overwhelming; generous, kind, humble and proud at the same time. But most amazing has been our way to approach it; walking, talking and singing... I feel that our "Sång & Gång" concept, our "walk & sing" adventures that we now have developed for almost 30 years have found an ultimate form here. We walk into the villages, meeting people eye-level, share a song, and walk out of there with a garland around our necks and a blessing on our foreheads. And a smile in our hearts and a sense of taking part in a real transformative meeting. For both parties. All of this has